K-Factor กับงาน Sheet Metal ใน SOLIDWORKS

ในการขึ้นรูปงานประเภทโลหะแผ่นหรือ Sheet Metal นั้นจะเกี่ยวข้องกับการดัด การงอ ซึ่งทำให้ต้องมีค่า K-Factor เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในบทความนี้เราจะมาดูกันครับว่า K-Factor นี้คืออะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับ SOLIDWORKS

K-Factor กับงาน Sheet Metal ใน SOLIDWORKS

หากลองสังเกตตอนที่เราจะขึ้นชิ้นงาน Sheet Metal นั้น ในการสร้าง Base Flange จะปรากฏ K-Factor ซึ่งอยู่ภายใต้ Bend Allowance มาให้ โดยค่าเริ่มต้นจะกำหนดไว้ที่เท่ากับ 0.5 โดยค่า K นี้จะสามารถหาได้ดังสมการต่อไปนี้

K-Factor กับงาน Sheet Metal ใน SOLIDWORKS

โดยที่ t คือระยะของ Neutral Axis และ T คือความหนาของโลหะแผ่นของเรา

เมื่อโลหะแผ่นนั้นถูกทำให้งอ ฝั่งด้านหนึ่งนั้นจะเกิดการบีบอัดตัว (Compress) ส่วนอีกฝั่งนั้นจะเกิดการยึดตัวออก (Tension) การบีบอัดตัวหรือยืดตัวนี้ทำให้เกิดความเค้นและความเครียดบนชิ้นงาน ตำแหน่งที่การบีบอัดเริ่มเปลี่ยนเป็นการขยายตัวหรือกล่าวคือจุดที่ไม่มีค่าความเค้นหรือความเครียดนั้นจะเรียกว่า Neutral Axis ดังแสดงในรูป

K-Factor กับงาน Sheet Metal ใน SOLIDWORKS

ค่าเริ่มต้นของ K-Factor ดังที่กล่าวมานั้นมีค่าเท่ากับ 0.5 นั่นหมายความว่า Neutral Axis นั้นอยู่ที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความหนา หากมีค่า K-Factor เท่ากับ 0.2 นั้นแปลว่ามี Neutral Axis อยู่ใกล้ทางฝั่งที่เกิดการบีบอัดตัว แล้วค่านี้ส่งผลอย่างไรต่อชิ้นงานใน SOLIDWORKS ของเรากันหล่ะ ผมจึงได้ลองสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้ Sketched Bend ในการงอชิ้นงานขึ้นมา 90 องศาดังแสดง ซึ่งชิ้นงานก็ดูปกติไม่มีอะไรที่ผิดสังเกต

K-Factor กับงาน Sheet Metal ใน SOLIDWORKS

จากนั้นผมทำการ Save As Copy ชิ้นงานเพิ่มอีก 2 ชิ้น โดยเพื่อให้มีค่าพารามิเตอร์และฟีเจอรืที่เหมือนกันหมดในทุกๆชิ้นงาน จากนั้นผมก็กลับไปทำการแก้ไขค่า K-Factor ให้เท่ากับ 0.3 , 0.5 และ 0.7 ตามลำดับ และนำชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้นมาประกอบรวมใน Assembly โดยใช้จุดอ้างอิงเดียวกันคือ Origin และนี่คือผลลัพธ์ครับ

K-Factor กับงาน Sheet Metal ใน SOLIDWORKS

ค่า K-Factor เปลี่ยนทำให้ชิ้นงานที่ได้แตกต่างกัน แม้จะใช้ตำแหน่งในการพับเหมือนกัน ซึ่งทำให้ตำแหน่งระนาบหน้าสัมผัสกับชิ้นงานอื่นนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกิดช่องว่าง / ชนพอดี หรือกินเนื้อกันได้ ดังนั้นในการออกแบบจำเป็นที่จะต้องรู้ค่า K-Factor เพื่อให้เกิดการออกแบบที่แม่นยำอยู่ภายใน tolerance ที่ต้องการได้ โดยทั่วไปแล้วค่า K-Factor สำหรับวัสดุโดยทั่วไปนั้น (โลหะเหล็ก) อยู่ระหว่าง 0.3 – 0.5 ซึ่งโดยส่วนตัวผมมักจะใช้ค่า 0.4 (บวกกันหารสองตรง ๆ) ครับ แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับที่ทำงาน เครื่องมือที่ใช้ ว่าค่าไหนที่เหมาะสมกับงานของเราครับ

 

บทความโดย แอดโจ๊ก

———————————————————————

ติดต่อเราได้ที่
โทร 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)
ติดต่อได้ทุกเวลาโทร 097-158-8174 

(NEW!!!!)ขอ DEMO ออนไลน์ https://metrosystems-des.com/solidworks/demo-online/

LINE@ คลิก https://bit.ly/2yrNF24
เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/
YouTube https://www.youtube.com/user/MetroSolidWorks
Facebook Fanpage https://www.facebook.com/metrosolidworks/
Inbox มาเลยก็ได้น้า 
รัก SOLIDWORKS สุด ๆ คลิกเลย https://www.facebook.com/groups/2076765539017446/