ความท้าทาย

Fogg Filler เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบรรจุ ซึ่งลูกค้าจะใช้โซลูชั่นของบริษัทในการบรรจุและฝาปิดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสารป้องกันการแข็งตัว, น้ำ, ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, ยาและนม Fogg Filler เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดในระบบ rotary filling ซึ่งสามารถที่จะกรอกได้มากถึง 1000 ขวดต่อนาที เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินงานที่ดีกว่า, ความซับซ้อนมากขึ้นละความสามารถเพิ่มเติม บริษัท ตัดสินใจที่จะอัพเกรดเครื่องมือการออกแบบจาก AutoCAD® 2D ไปเป็น 3D

Fogg Filler

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดเวลาประกอบลงสี่สัปดาห์
  • ลดเวลาในการพัฒนาต้นแบบจากสัปดาห์ให้เป็น 1 วัน
  • นำเสนอนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องเติม

การแก้ไขปัญหา

บริษัทได้เลือกที่จะใช้ SOLIDWORKS® เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การออกแบบ โดยได้ใช้ 19 licenses ทางบริษัทได้เลือกโปรแกรมตัวนี้ก็เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, สนับสนุนการสร้างงานชิ้นงานขนาดใหญ่และรวมไปถึงเครื่องมือในการสร้างกบบจำลองการเคลื่อนไหว ด้วยการใช้ SOLIDWORKS บริษัทสามารถที่จะลกเวลาในการประกอบลงจาก 4 สัปดาห์, ลดเวลาในการพัฒนาจากสัปดาห์กลายเป็นหนึ่งวัน, สามารถแนะนำนวัตกรรมใหม่แก่อุตสาหกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบรรจุ

“In our business, the best measure of efficiency is the ability to create custom parts and assemblies that fit together correctly the first time. SOLIDWORKS greatly increases the odds that we consistently achieve that goal, not just during initial assembly but also whenever we need to produce replacement parts for service.”

Ben Fogg

Fogg Filler

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium
  • ประโยชน์ : เพิ่มผลลัพท์, เพิ่มความสามารถในการดำเนินงาน, ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น, สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มการผลิตและสามารถสร้างส่วนประกอบขนาดใหญ่ได้