Diversified Product Development

ความท้าทาย

Diversified Product Development คือผู้ผลิตกลุ่มสาธารณูปโภคและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถกระเช้าสำหรับรถบรรทุก, รถแทรกเตอร์, รถแบ็คโฮและให้บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิต OEMs ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, สาธารณูปโภค, ทหาร, ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก The Waco, Texas-based ได้ใช้ Pro/MECHANICA® สำหรับการวิเคราะห์งาน แต่พวกเขาต้องการเครื่องมือในการจำลองที่มีความสามารถมากกว่านั้นเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจให้คำปรึกษาเติบโตยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • สร้างรายได้เป็นสามเท่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์
  • ลดเวลาในการจำลองลง 66%
  • เร่งรัดการทดสอบต้นแบบลง 10 ถึง 15%
  • ลดวงจรการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

การแก้ไขปัญหา

Diversified Product Developmentได้เลือกใช้ SOLIDWORKS® Simulation เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS CAD ด้วยการที่ทางบริษัทเลือกใช้ SOLIDWORKS Simulation Diversified Product Development สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้เป็น 3 เท่าจากงานการวิเคราะห์, ลดเวลาในการจำลองลง 66%, เร่งจำนวนรอบของการทดสอบลง 10 – 15% และลดรอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์

“The advantage of SOLIDWORKS Simulation is that you don’t have to transfer information back and forth between applications. SOLIDWORKS Simulation provides a much more cost-effective means for conducting analysis.”

Caleb Fulks

Project Engineer, Diversified Product Development

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : ออกแบบผลิตภัณฑ์, บริการวิศวกรรมและอุปกรณ์หนัก
  • CAD ก่อนหน้า : Pro/ENGINEER,Inventor,Other 3D
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Simulation
  • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การร่วมมือในการทำงาน, การบูรณาการระหว่าง 2Dและ 3D,ง่ายต่อการใช้งาน, การสนับสนุน, การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนข้อมูล, การออกแบบทที่ดีขึ้น, การลดต้นทุน, การสร้างนวัตกรรม, การบูรณาการและการผลิต