ในการเขียนแบบ 2 มิติ ใน SOLIDWORKS นั้นสามารถสร้างตารางแสดงรายการของวัสดุของชิ้นงานได้อย่างง่าย โดยใช้แค่คำสั่ง Bill of Materials ซึ่ง SOLIDWORKS จะแสดงรายการชิ้นส่วนทั้งหมดที่ประกอบเป็นชิ้นงานรวมพร้อมจำนวนมาให้โดยอัติโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามมีบางครั้งจะพบว่าปัญหาว่าชิ้นงานที่แสดงมาในตารางแสดงรายการวัสดุนั้นชื่อไม่ตรงกันกับชื่อไฟล์ที่ประกอบรวมอยู่ใน Model Tree  ซึ่งสาเหตุหลักๆนั้นมาจากเหตุผลดังนี้

คนที่ใช้งาน SOLIDWORKS ในการสร้างชิ้นงานปริมาณมากนั้นโดยทั่วไปจะใช้การสร้างชิ้นงานจากหลายๆทางอย่างเช่น การใช้เทมเพลต การใช้การสร้างชิ้นงานโดยการใช้สคริป การสร้างชิ้นงานโดยการใช้ฟังก์ชั่น Save as Copy เป็นต้น เพื่อให้เกิดการสร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้ฟังก์ชั่น Save As Copy ในการสร้างชิ้นงานใหม่โดยการใช้การก๊อปปี้ชิ้นงานเดิมนั้นต้องระวังเป้นพิเศษเพราะชื่อชิ้นงานที่แสดงใน Bill of Material นั้นจะไม่เปลี่ยนไปตามชื่อใหม่ที่ตั้งไว้

สมมติผู้ใช้งานสร้างชิ้นงานทั้งหมด 3 ชิ้นและตั้งชื่อชิ้นงานเป็น Part Number ว่า 01-0101 , 01-0102 และ 01-0103 โดยที่ชิ้นงาน 01-0102 และ 01-0103 นั้นสร้างมาจากการใช้ฟังก์ชั่น Save As Copy และทำการแก้ไขชิ้นงานให้เป็นรูปทรงที่ต้องการแล้ว จากนั้นได้นำไฟล์ชิ้นงานทั้งสามไฟล์นี้มาประกอบเป็นชิ้นงานประกอบรวมขื่อว่า 01-0100 โดยไฟล์ประกอบรวมนี้ประกอบไปด้วยจำนวนชิ้นงานย่อยดังนี้

  1. ชิ้นงาน 01-0101 จำนวน 3 ชิ้น
  2. ชิ้นงาน 01-0102 จำนวน 2 ชิ้น
  3. ชิ้นงาน 01-0103 จำนวน 1 ชิ้น

ซึ่งเมื่อทำการสร้าง Bill of Material ของชิ้นงาน 01-0100 นั้นจะปรากฏค่าดังแสดงในตารางดังนี้

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 01-0101 3
2 01-0101 2
3 01-0101 1

จากตารางจะเห็นว่าในช่องของ PART NUMBER นั้นจะมีชื่อเหมือนกันหมดทุกชิ้นแต่ชิ้นงานที่ประกอบอยู่ในไฟลล์ประกอบนั้นมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง

ปัญหานี้จะเกิดความยุ่งยากเมื่อชิ้นงานประกอบมีจำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบชิ้นงานแต่ละชิ้นว่าที่แสดงในตาราง Bill of Material นั้นตรงกันกับไฟล์งานประกอบหรือไม่ซึ่งถ้าดูตามขั้นตอนการสร้างงานนั้นเหมือนจะไม่มีปัญหาใดๆในการสร้างชิ้นงานใหม่และนำมาประกอบ แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของงานคือการเขียนแบบ 2 มิติ

เพื่อที่จะเลี่ยงปัญหานี้สิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมในการสร้างชิ้นงานใหม่จากการ Save as Copy คือการไปเปลี่ยนชื่อในส่วนของ Configuration ของไฟล์งาน เมื่อเราสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาและทำการ Save ชิ้นงานเป็นชื่อใดก็ตาม ชื่อที่ตั้งนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามชื่อที่ตั้ง แต่ทั้งนี้เมื่อเข้าไปดูใน Configuration Properties นั้นในช่องของ Bill of Material Option จะมีวิธีการแสดงชื่อของชิ้นงานใน Bill of Material ให้ทั้งหมด 3 รูปแบบคือ

  1. Document Name คือชื่อที่แสดงใน Bill of Material นั้นถูกตั้งตามชื่อของไฟล์งานโดยตรงของชิ้นงาน
  2. Configuration Name คือชื่อที่แสดงใน Bill of Material นั้นถูกตั้งตามชื่อของ Configuration ของไฟล์งานนั้น ๆ
  3. User Specified Name คือชื่อที่แสดงใน Bill of Material นั้นถูกตั้งตามชื่อที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง

ซึ่งชิ้นงานที่ถูกกำหนดให้แสดงชื่อใน Bill of Material เป็น Configuration Name หรือ User Specified Name นั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการอ่านแบบ 2 มิติได้ ดังนั้นควรตรวจสอบไฟล์งานทุกครั้ง

ก่อนการทำต่อเนื่องจากไฟล์งานที่ได้รับมาหรือมีการสร้างเองนั้นอาจถูกกำหนดค่าที่แสดงใน Bill of Material เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็น Document Name ซึ่งทำให้การแสดงผลใน Bill of Material จะผิดไปและทำให้ลูกค้าสับสนหรือผู้รับจ้างสร้างชิ้นงานให้เรานั้นสร้างชิ้นงานผิดได้

บทความโดย แอดโจ๊ก