นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่นส์ (Digital Solutions Group-DSG) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน “IBM Power 9 Announcement”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้อง Orchid Room โรงแรม Siam@siam Design Hotel Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ IBM คือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ IBM Power 9 ที่ใช้ Power Chip ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง IBM ได้ประกาศตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ภายในงานนอกจากจะมีการอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ IBM Power 9 แล้ว ยังมีการมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้าที่มอบความไว้วางใจได้ซื้อเครื่อง IBM Power 9 รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ 1. Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 2. Hino Motors Sales (Thailand) Co., Ltd. 3. JTEKT (Thailand) Co., Ltd. 4. Mittare Insurance Public Company Limited

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่นส์ (Digital Solutions Group-DSG) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร.02-089-4994 อีเมล์ : esgmkt@metrosystems.co.th