สถาปัตยกรรม หรือ Architecture คืองานออกแบบสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุต่าง ๆ ที่เราสามารถเห็นได้รอบตัว โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบ และลงมือทำอย่างมีระบบ

สถาปัตยกรรมมีอยู่ด้วยกันหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น

– สถาปัตยกรรม (Architectural Design)

– การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

– ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

– ตกแต่งภายใน (Interior Design)

– การวางแผนภูมิภาคและผังเมือง (Urban Architecture)

หัวใจหลักของงานสถาปัตยกรรม นอกจากจะต้องมีดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ผู้ออกแบบยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมีขั้นตอนการออกแบบที่เริ่มตั้งแต่แบบร่าง ไปจนถึงการดูแลงานก่อสร้าง

โดยที่ในระหว่างนั้นมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ยากและใช้เวลาค่อนข้างสูง นั่นก็คือขั้นตอน “Design Development” หรือที่เรียกกันว่า DD เป็นขั้นตอนที่นำแบบร่างมาพัฒนา หรือขึ้นรูปเป็น 3D (สามมิติ) เพื่อให้เห็นภาพ และสื่อสารให้คนเข้าใจ

ความท้าทายที่เกิดขึ้นในขั้นตอน Design Development ได้แก่

  1. การสื่อสารงานและการร่วมมือกันระหว่างทีม เพราะความเข้าใจของทีมต่องานออกแบบสำคัญมาก เพื่อให้เห็นภาพตรงกัน และร่วมมือกันในขั้นตอนต่อ ๆ ไปจนจบงาน
  2. ความสามารถในการขึ้น Model แต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้เราอาจจะไม่ได้งานที่ตรงตามมาตรฐานเดียวกัน
  3. ระยะเวลาที่ใช้ จำนวนเงินที่จะต้องเสียไปในการขึ้นแบบสามมิติแต่ละครั้ง เพราะในการออกแบบหลายครั้งจะมีความละเอียด ซับซ้อน และจำนวนชิ้นงานมาก เช่น ผังเมืองขนาดใหญ่ ตึกที่ซับซ้อนหลายตึก หรือแม้แต่การออกแบบภายใน ที่มีรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ

ก่อนหน้านี้สถาปนิกจะต้องขึ้นรูปด้วยมือ ค่อย ๆ ประกอบร่างชิ้นงาน หรือแบบ Manual แต่เมื่อเทคโนโลยี 3D Print เข้ามา ทำให้สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้มากถึง 90%

Ultimaker S5 Pro Bundle เป็นเครืองพิมพ์สามมิติ ที่ช่วยสื่อสารไอเดียของนักออกแบบ ให้กลายเป็น 3D Model แสดงรายละเอียดได้ชัด ทั้งภาพรวมและการลงลึก แบบจับต้องได้ สร้าง Rapid Prototype หมดห่วงเรื่องการทำงานร่วมกัน เพราะสามารถปรินท์ด้วยมาตรฐานเดียวกัน สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน ช่วยให้คุณโฟกัสงานออกแบบได้อย่างเต็มที่

สนใจเครื่องพิมพ์ Ultimaker ติดต่อได้ที่

เบอร์ 02-089-4145

Facebook : https://www.facebook.com/metro3dprint/

ขอใบเสนอราคา : https://metrosystems-des.com/3d-printers/get-quote/