ช้อนเป็นพื้นฐานการทำชิ้นงานแบบใช้ Surface อย่างหนึ่งที่นิยมใช้สอนกัน การขึ้นชิ้นงานแบบ Surface นี้ก็เหมือนการขึ้นชิ้นงานแบบ solid  แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในงานประเภทที่เป็นผนังบางหรือมีความโค้งมนสูง

หลักการของการทำช้อนง่ายๆคือเราจะใช้กระบวนการ Loft ในการสร้างตัวช้อน เนื่องจากเมื่อพิจารณาเครื่องมือที่เป็นไปได้ในการสร้างแล้ว ถ้าเราใช้ Extrude ก็จะเกิดปัญหาในการทำให้เกิดความโค้งมนเนื่องจากความเป็นเส้นตรงของกระบวนการ Extrude เอง และถ้าใช้ Revolve ซึ่งไม่ควรใช้อย่างยิ่งเพราะเป็นการทำหมุนรอบแกนเป็นวงกลมแต่ช้อนเราเป็นแนวยาว และถ้าเป็น Sweep ละก็พอที่จะเป็นไปได้นะแต่มันก็จะคล้าย Extrude ที่เป็นแนวโค้ง เหลือพื้นฐานอีกหนึ่งตัวคือ Loft  ซึ่งถ้าเราวาดหน้าตัดนั้นได้เราก็จะใช้ Loft ในการเชื่อมหน้าตัดเป็นรูปช้อนซึ่งมีความสามารถที่จะทำได้ ดังนั้นในการวาดช้อนผมจึงคิดที่จะใช้ Loft ในการสร้างครับ

ผมเริ่มต้นด้วยการสร้างสเกตซ์รูปร่างของช้อนในแนวระนาบก่อน โดยใช้ Spline และใช้ Mirror ในการก้อปปี้เส้นมาอีกฝั่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสมมาตรกัน ที่ปลายสุดนั้นผมได้กำหนดให้เส้นโค้งตั้งฉากกับเส้นปะแนวนอนเพื่อให้เส้นโค้งนั้นมีความโค้งสัมผัสกับอีกฝั่งและไม่เกิดมุมแหลมที่รอยต่อขึ้น

ช้อนจะมีความงาระหว่างด้ามกับส่วนที่ใช้ตัก ดังนั้นผมจึงวาดเส้นสเกตซ์อีกอันหนึ่งในระนาบที่ตั้งฉากโดยให้ปลายทั้งสอง Coincident กับปลายในสเกตซ์แรก ดังภาพด้านขวามือ

จากนั้นทำการ Surface Extrude สเกตซ์ทั้งสองออกไปพอประมาณโดยให้ surface ทั้งสองมีการตัดกันดังแสดงในด้านซ้าย

ทำการเข้า 3D Sketch ครับจากนั้นใช้คำสั่ง Intersection curve ทำการสร้างเส้นที่เกิดจากการตัดกันของตัว Surface ขึ้นมาหนึ่งฝั่งของช้อนดังแสดงด้านขวา

ซึ่งจะได้เส้นสเกตซ์ในรูปแบบสามมิติที่เป็นโครงร่างของช้อนขึ้นมาดังแสดง

จากนั้นทำการวาดเส้นท้องของช้อนครับ ความลึก ความโค้ง ความหนาตามแต่การออกแบบของตัวเองนะครับ

จากนั้นใช้คำสั่ง Surface Loft ในการเชื่อมต่อเส้นแต่ละเส้นเข้าด้วยกันครับ โดยเลือกเส้นให้เป็นลำดับนะครับ จะเริ่มจากทางฝั่งว้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับ การ Loft นั้นจะเชื่อมต่อผิวระหว่างเส้นที่เลือกติดกันครับ การเลือกเส้นไม่เป็นลำดับที่ถูกต้องนั้นอาจทำให้ Surface ที่ได้มีความบิดเบี้ยวหรืออาจจะสร้างไม่ได้ครับ

จากนั้นทำ Surface Thicken ครับ ใส่ความหนาที่ต้องการ ข้อควรระวังคือ ความหนานั้นจะว่าว่าตามต้องการก็ไม่ถูกเสมอไปครับ ความหนานั้นจะมีได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นที่สามารถจะทำให้รูปร่างนั้นสร้างได้หรือมีความเป็นไปได้ทางสมการคณิตศาสตร์ จุดนี้จะไม่เหมือนกับโปรแกรมออกแบบที่ใช้สำหรับทำพวก Animation นะครับ ซึ่งจะใช้กับบวนการอีกแบบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในแอนนิเมชั่นนั้นสามารถทำ thicken หรือ offset ที่ระยะได้ก็ได้ครับ แต่ SOIDWORKS ที่ผูกไว้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์จึงมีข้อกำหนดที่เป็นไปได้ในโลกของความจริงอยู่ครับ

และนี่คือช้อนที่เราต้องการครับ ง่าย ๆ ไม่ยากสำหรับผู้เริ่มต้นครับ ลองทำดูกันครับผม