ในการผลิตสินค้านั้นสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการผลิต และจุดที่มักจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตบ่อยๆก็คือ ช่องว่างของการทำงานระหว่างฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) และฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยกัน หมายถึง ต้องให้อีกฝ่ายทำงานให้เสร็จก่อน จึงจะเริ่มงานต่อได้ หรือปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างกัน เช่น เมื่อฝ่ายหนึ่งแก้แบบหรือมีการอัพเดทใดๆ อีกฝ่ายจะไม่ทราบ จึงทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาในการผลิต เช่น ชิ้นส่วนไม่พอดีกัน รูไม่ตรงกัน ไม่สามารถประกอบติดกันได้ เป็นต้น นำมาซึ่งความเสียหายในเชิงธุรกิจตามมา สินค้าออกสู่ตลาดได้ช้าลง ไม่ทันคู่แข่ง เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส และเกิดต้นทุนความเสียหาย การแก้ไข และเกิดของเสียจากการผลิตเป็นต้น

SOLIDWORKS PCB เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบแผ่น PCB (Printed Circuit Board) ที่ได้รับความร่วมมือจาก Altium ในการพัฒนา เพื่อนำมาใช้กับ SOLIDWORKS ในการออกแบบเป็นสามมิติ

ฟีเจอร์หลัก ๆ ของ SOLIDWORKS PCB

  1. Schematic Capture ในการออกแบบ schematic ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  2. Traditional 2D Layout หรือการออกแบบ Layout ของแผ่น Print
  3. 3D Visualization Layout คือ สามารถโชว์แผ่นปรินท์ให้ออกมาเป็นรูปแบบ 3D ได้
  4. Mechanical Collaboration สามารถเชื่อมกับ 3D CAD ได้
  5. Electrical Integration สามารถใช้งานร่วมกับ SOLIDWORKS Electrical ได้
  6. SOLIDWORKS Ecosystems สามารถใช้งานร่วมกับ Ecosystems ที่เป็นฟีเจอร์หนึ่งใน SOLIDWORKS ได้

ขั้นตอนในการทำงานของ SOLIDWORKS PCB มีด้วยกัน 4 ขั้นตอนดังนี้

การออกแบบ Schematic 

ในการออกแบบ Schematic จะสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังมี Supplier Link ที่สามารถเช็คสเป็คและราคาของอุปกรณ์จาก supplier ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถจัดการ สร้าง เพิ่ม Library ได้อีกด้วย ทำให้เราค้นหาและนำมาใช้ในการเขียน Schematic ได้ ปิดท้ายด้วยฟีเจอร์ Design Rule Checks ที่สามารถเช็คข้อผิดพลาดในการเขียน Schematic ได้อีกด้วย

การออกแบบ PCB Layout

ในขั้นตอนนี้ SOLIDWORKS PCB จะช่วยให้เราสามารถลากวาง component ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย ๆ แค่ Drag & Drop ว่าจะวางในตำแหน่งไหนของบอร์ด PCB สามารถกำหนด Routing ได้ว่าจะเป็นแบบ Manual หรือ Auto เพื่อทำการเชื่อมต่อ component ต่าง ๆ ของ Schematic ที่เราได้ออกแบบไว้ และในขั้นตอนนี้ยังมี Design Rule Checks ที่สามารถเช็ค Error ในการออกแบบอีกด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การช็อตกันที่เส้นทองแดง ถ้าหากติดกันเกินไป

การทำงานร่วมกับ SOLIDWORKS

ในขั้นตอนนี้เราสามารถเชื่อมต่อและใช้ SOLIDWORKS ในการตัดแต่งรูปร่างของแผ่นปรินท์และจับวางในตำแหน่งที่ต้องการได้

การทำเอกสาร เช่น BOM

เจนเอกสารออกมาเพื่อส่งต่อไปยังผู้ผลิตได้

ข้อดีของ SOLIDWORKS PCB

  1. ออกแบบ Layout ได้ในโปรแกรมเดียว
  2. ประหยัดเวลาในการค้นหา Data Sheet ต่าง ๆ
  3. เชื่อมการทำงานระหว่าง ECAD และ MCAD ได้
  4. ช่วยลดต้นทุนในการสร้าง Prototype

และนี่ก็คือภาพรวมของ SOLIDWORKS PCB ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 Module คือ SOLIDWORKS PCB และ SOLIDWORKS PCB Connector สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-089-4145

หรือคลิกที่ https://metrosystems-des.com/solidworks/contact-us/

นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดทข่าวสารจากทาง Metro SOLIDWORKS ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/metrosolidworks/

YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UCgWNwnPjzj04SM8yGOqqa7w