มีลูกค้าทางบ้านได้สอบถามมายัง Metro SOLIDWORKS ว่าถ้าหากต้องการจะ copy mate ที่มีอยู่แล้วใน Assembly ไปใช้งาน กับงานที่ insert เข้ามาใหม่ใน Assembly นั้น ทำได้หรือไม่แล้ววิธีการทำต้องทำอย่างไร เพื่อจะนำไปใช้ในการสร้าง configuration

โดยเริ่มจากการ copy ในส่วนของ Default (Giant Robot II) เพื่อสร้าง configuration ก่อน ตั้งชื่อเป็น New (Giant Robot II) (ตามภาพ)

จากนั้นก็จะทำการสร้าง Reference ใหม่ขึ้นมา จะอ้างอิงจากตัวเดิมเพื่อที่จะเอาไปใช้งาน คลิกขวาเลือก Copy with Mates และทำการเลือกชิ้นงานที่ต้องการเพื่อทำการสร้าง Reference ตัวใหม่

คลิกเลือกหัวลูกศรและทำการติ๊กในช่อง Repeat ทั้ง Concentric กับ Parallel ซึ่งเป็นเหมือนการ copy ขึ้นมาโดยอ้างอิงจาก Part เดิม เพราะว่าต้องการเอา Mate ไปใช้งานแต่ก็จะทำการ insert Part เข้ามาด้วย (insert Part ใหม่ หรือ Assembly ใหม่เข้ามา)

เมื่อทำการ Copy with Mates เสร็จ ชิ้นงานต้นฉบับเราสามารถทำการ Suppress ได้เลย ก็จะได้ชิ้นงานที่ทำการ copy มาเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับ Mate

ต่อมาให้เราทำการดึง Assembly ใหม่เข้ามาประกอบเข้ามาในงานได้เลย และทการ Mate ใหม่ ซึ่งเราสามารถทำการดึง Mate ที่เราสร้างเตรียมไว้รอไปใช้กับชิ้นงานใหม่ได้เลย โดยใช้คำสั่ง Replace Mate Entities ตามภาพ ตามมาด้วยการเลือก Reference ที่ต้องการเปลี่ยน ซึ่งก็คือ Face of Part 7 หลังจากนั้นก็กด OK ได้เลย

แล้วทำการเลือก Replace Mate Entities  อีกครั้ง เลือกผิวที่ต้องการ Reference ใหม่ เพียงเท่านี้เราก็ได้การ copy mate มาใช้งานโดยอ้างอิงจาก part เดิม หรือ Assembly เดิมที่อยู่ใน Mate Assembly ส่วน Part ที่เราทำการ copy with mates เราจะ delete หรือทำการ suppress ก็ได้ และเราก็จะได้ configuration ที่ตรงกับความต้องการของเรา

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับโปรแกรม SOLIDWORKS หรือมีข้อสงสัยอะไร ติดต่อเราได้ที่

โทร 02-089-4145

เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/solidworks/contact-us/

YouTube https://www.youtube.com/user/MetroSolidWorks

Facebook Fanpage https://www.facebook.com/metrosolidworks/