หลายคนคงได้เคยใส่วัสดุให้กับชิ้นงานที่ได้สร้างไว้เพื่อที่จะได้รู้ถึงน้ำหนัก สี จุดศูนย์กลางมวล เป็นต้น ชิ้นงานที่ไม่ได้ถูกใส่ไว้นั้นจะมีสถานะว่า Material < not specified> ไว้ หากเราลองคลิกที่ Mass Properties ในแถบ Evaluate นั้นจะปรากฏรายการ Mass ขึ้นมาให้ อย่างในกรณีนั้นมีค่าเท่ากับ 0.27 กรัม เนื่องด้วยค่าความหนาแน่พื้นฐานที่ SOLIDWORKS ได้กำหนดไว้นั้นมีค่าเท่ากับ 0.001 กรัมต่อลูกบาศก์มิลิเมตร

Material Favorite -1

ในการใส่วัสดุใน SOLIDWORKS นั้นสามารถทำได้ง่าย โดยเมื่อเราคลิกขวาที่ Material <not specified> แล้วจะปรากฏรายการวัสดุขึ้นมาให้ ให้เราคลิกที่ Edit Material ก็จะปรากฏหน้าต่างของ Material ขึ้นมาให้

 

Material Favorite -3

 

ในหน้าต่าง Material ที่ปรากฏขึ้นมานั้นจะมีรายการวัสดุให้เลือกย่างมากมาย เราสามารถที่จะคลิกเลือกรายการกลุ่มวัสดุเป้าหมายที่ต้องการ และเลือกเกรดที่ใช่สำหรับชิ้นงานเราได้ ซึ่งค่อนข้างสะดวกสำหรับงานของเราที่ไม่จำเป็นต้องไปหาข้อมูลจากภายนอกมาใช้งาน

 

Material Favorite -4

 

อย่างไรก็ดีหากเรามีชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้น ซึ่งคงจะไม่ดีแน่ถ้าเราต้องมาทำกระบวนการขั้นตอนแบบนี้ในทุกๆชิ้นงาน ทาง SOLIDWORKS นั้นได้รับรู้ถึงปัญหานี้จึงได้ทำ ฟีเจอร์เล็ก ๆ อันหนึ่งขึ้นมาแต่มีประโยชน์มหาศาลในการลดการทำงานของเรา นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า “Manage Favorite”

หลายคนอาจสังเกตเห็นเมื่อเราคลิกขวาที่ Material <not specified> แล้วจะปรากฏรายการวัสดุจำนวน 10 รายการขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ โดยทั้ง 10 รายการนี้นั้นจะเป็นกลุ่มของวัดุที่ทาง SOLIDWORKS กำหนดมาให้ในเบื้องต้น ซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเลือกใช้ได้

 

Material Favorite -2

และสิ่งที่ได้กล่าวมาคือ Manage Favorite  นั้นคือการจัดการกลุ่มวัสดุทั้ง 10 รายการนี้ เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรายการวัสดุทั้ง 10 นี้ให้แสดงเป็นรายการวัสดุที่เราต้องการให้แสดงได้หรือเป็นกลุ่มที่เราต้องใช้บ่อยๆได้ โดยเมื่อเราคลิกที่เมนู Manage Favorite แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Material ขึ้นมาอีกครั้ง และจะเข้าสู่แถบ Favorite โดยเมื่อเราคลิกที่รายการวัสดุที่ปรากฏและเลือก Remove จะเป็นการนำวัสดุนั้นออกจากรายการที่แสดงไว้ และคลิก Add คือการใส่วัสดุที่เราได้เลือกไว้ทางซ้ายมือนั้นลงไปในรายการที่ต้องการให้แสดง ซึ่งนรูปด้านล่างนั้นจะเห็นว่าผมได้เลือกรายการวัสดุประเภท Aluminum ไว้ใน Favorite

Material Favorite -5

และเมื่อคลิกขวาอีกครั้งที่ Material <not specified> แล้ก็จะปรากฏรายการที่เราได้สร้างขึ้นมา ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากทำให้เราสามารถที่จะเลือกวัสดุที่เราต้องใช้บ่อย ๆ ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว ลองใช้กันดูนะครับ

Material Favorite -5