5 ประโยชน์ของ IoT มองให้เป็น เห็นกำไร

IoT หรือ Internet of Thing เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจและโรงงาน อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ [...]