Metro Systems แผนก Design Engineering Solution เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม IIoT Solutions ชื่อว่า “MEGATHINGS” ซึ่งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในยุคของ Digital Transformation ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการการทำงานโดยรวมของเครื่องจักร และกระบวนการผลิตให้ได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น

 

MEGATHINGS คืออะไร

MEGATHINGS เป็นแพลตฟอร์ม IIoT Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานโดยรวมในยุค Digital Transformation ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตของโรงงาน มาแสดงผลบนหน้า Dashboard ทำให้เห็นตัวเลข Overall Equipment Effectiveness (OEE) ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ และ ยังวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วน Management Production Maintenance และ IT โดยในแต่ละส่วนงาน มักพบปัญหาในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะป้องกันผลกระทบ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานและกระบวนการผลิต รวมถึงวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time ที่จะทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นการเป็น Smart Factory

 

MEGATHINGS เข้ามาตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

 • ลดการทำงานแบบซ้ำซ้อน และข้อมูลที่ไม่อัพเดต
 • ลดการเกิด Downtime ในสายการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • รวบรวม และแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้
 • แจ้งเตือนสถานะอย่างอัตโนมัติ ผ่านช่องทาง Email หรือ Application Line
 • สามารถจำแนกค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุมทุกรายการ ทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนแฝงเกี่ยวกับพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้งานผ่าน Web Browser สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลาทั้งบน Desktop , Tablet และSmart Phone

 

องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับ MEGATHINGS?

 • องค์กรที่ต้องการทำเกี่ยวกับ Digital Transformation and Big Data
 • องค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในกระบวนการผลิต
 • องค์กรที่ต้องการลดกระบวนการผลิต เช่น ลดขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อจัดการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
 • องค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตให้ได้คุณภาพสูงสุด

 

โดย MEGATHINGS มาพร้อมความโดดเด่นด้วยโซลูชั่นทั้งหมด 3 Solutions ได้แก่

Smart Utilities มีความสามารถ และประโยชน์ที่โดดเด่น ดังนี้ (เดี๋ยวเอารูปใส่)

 • ออกบิลค่าสาธารณูปโภคได้อย่างอัตโนมัติ
 • ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มี Protocol มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์น้ำ รวมทั้งมิเตอร์ก๊าซ
 • ลดเวลาการทำรายงาน และออกบิลค่าสาธารณูปโภค
 • ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
 • วิเคราะห์ต้นทุนที่มีผลต่อการผลิตเมื่อสามารถระบุข้อมูลได้แบบ Real-Time

Production Expert มีความสามารถ และประโยชน์ที่โดดเด่น ดังนี้ (เดี๋ยวเอารูปใส่)

 • สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในส่วนต่าง ๆ ได้แบบ Real-Time
 • สามารถปรับเปลี่ยนสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทุกเวลา
 • ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในส่วนการผลิตได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

Assets Insight มีความสามารถ และประโยชน์ที่โดดเด่น ดังนี้ (เดี๋ยวเอารูปใส่)

 • ทำให้ลดการเกิด Down time และลดความเสียหายของเครื่องจักร
 • สามารถเชื่อมต่อ และส่งผลการทำงานของแต่ละเครื่องรวมถึง Devices แต่ละประเภทได้
 • วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักร
 • สามารถนำข้อมูลของเครื่องจักรมาวางแผนรวมถึงเตรียมการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับ MEGATHINGS ให้บริการในรูปแบบ Subscription รายปี และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสายการผลิตของแต่ละโรงงานได้ โดยทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำ Solutions ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ยาวนานกว่า 16 ปี ที่จะเป็นทางลัดพาท่านก้าวสู่ Smart Factory

 

ทั้งหมดนี้ท่านสามารถมาสัมผัสกับ IIoT แพลตฟอร์ม MEGATHINGS ได้ที่งาน “Technology Day 2022”  ในหัวข้อ “The Great Game Changer พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ Smart Factory” ซึ่งภายในงานจะพบกับ “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)” ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมของไทยมาร่วมแชร์ประสบการณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองถึงบทบาทของ Smart Factory เพื่อยกระดับการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการเติบโตของโรงงานในอนาคต พร้อมทั้ง Solution ต่าง ๆ อีกมากมายจาก Metro Systems

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ :โรงแรม Novotel Marina Sriracha & Koh Si Chang
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3K1gt1E

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม:

Metro Systems Corporation Plc.

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร: 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

อีเมล์: Sales-DES@Metrosystems.co.th

เว็บไซต์: https://metrosystems-des.com/megathings/

Facebook: https://www.facebook.com/metroiot

ขอ DEMO ออนไลน์ LINE@ คลิก https://bit.ly/2yrNF24