Cool Pak LLC

Cool Pak LLC เป็นผู้จัดจำหน่ายสำคัญของบรรจุภัณฑ์ผู้ปลูกพืช, การส่ง, การบรรจุใหม่และสำหรับซัพพลายเออร์อาหารอื่น ๆ ดังนั้นเขามีความจำเป็นที่จะออกแบบและผลิตถาดที่หลากหลาย, อ่างน้ำ, ฝาพับและที่ครอบภาชนะสำหรับบรรจุ, การขนส่งและการขายผลผลิตสด เมื่อเร็วๆมานี้บริษัทได้มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากและความต้องการนวัตกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน