วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

เมโทรซิสเต็มส์ฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561” ที่โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด [...]