เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ“ปฏิทินเก่าเราขอ”ครั้งที่ 2

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน นำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้จากการขายปฎิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสืออักษรเบรล์ให้กับผู้พิการทางสายตา [...]