ในโลกทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ แต่ใครจะสังเกตได้บ้างว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้นมีพลังงานที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซ่อนอยู่ แต่มีอยู่จริง นั่นก็คือ พลังงานจากผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนสำคัญในผลผลิตทุก ๆ ชิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

แรงงานเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้ยังมีแรงงานจำนวนไม่น้อยที่ถูกมองข้าม เอารัดเอาเปรียบ ทั้งในด้านการดูแล ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่าง ๆ บทความนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องสแกนสินค้าที่สามารถมองทะลุให้เห็นกระบวนการต่าง ๆ ที่เหล่าผู้ใช้แรงงานได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนเกิดมาเป็นสินค้าที่เราใช้อุปโภคบริโภคในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

ปัจจุบันแรงงานไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อแรงงานในเรื่องของการจัดหางาน งานแนะแนวอาชีพ การพัฒนาแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และงานแรงงานสัมพันธ์ และด้วยความสำคัญของแรงงานที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่เป็นเสมือนเครื่องจักรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศได้หยุดพักผ่อน กลับบ้านต่างจังหวัด หรือใช้เวลากับครอบครัว

เพื่อเป็นของขวัญให้กับแรงงานชาวไทยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม 2561) ทาง Metro SOLIDWORKS จึงอยากจะมอบบทความพิเศษเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าของแรงงานไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น SOLIDWORKS ก็ได้พัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ให้โปรแกรมใช้งานง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้งานมีเวลาในการ “ใช้ชีวิต” มากยิ่งขึ้น เพราะแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ต่างกับเครื่องจักร มนุษย์ต้องการการพักผ่อน ต้องการคนรอบข้าง ต้องการความรักและกำลังใจ เราจึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจผ่านวันหยุดสุดพิเศษนี้ให้กับผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนทุกคนและหวังว่าทุกท่านจะได้พักผ่อนและกลับมามีกำลังในการทำงานอีกครั้ง

ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในวันหยุดนี้อย่างมีความสุขนะคะ

บทความโดย SOLIDWORKS Girl, Metro SOLIDWORKS