ชื่อลูกค้า: บริษัทเพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด ผู้สัมภาษณ์: คุณจิรวรรณ ชัยจรูฌรัตน์

คุณจิรวรรณ ชัยจรูฌรัตน์ กล่าวว่า บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยความตั้งใจแรกเริ่มที่จะทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบภายนอกอาคาร และทำ ระบบห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับรองรับกิจการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณวุฒิมาจาก โรงงานพ่นสีรถยนต์ จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจหลักของโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการรับงานแบบโปรเจค

จากเดิมบริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดเมืองไทยเป็นหลัก แต่ด้วยความใส่ใจ และมุ่งเน้นในคุณภาพ ของงานหลัก ทำให้เกิดการยอมรับแบบปากต่อปากในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเมืองนอก มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วน 30:70 (Local : Oversea) และได้มุ่งเน้นธุรกิจหลัก มาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) ซึ่งปัจจุบันมีสายงานธุรกิจหลักๆ ทั้งสิ้น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่ม Surface พ่นสี/เคลือบสี, กลุ่ม Design Automotive (Research & Development & Prototype) และกลุ่มงานโปรเจค ซึ่งเน้น Paint Shop Line ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ และในอนาคต มีแผนที่จะเพิ่มสายการผลิตเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้วย

ครบเครื่องเรื่องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยสุดยอดซอฟต์แวร์ SolidWorks
SolidWorks เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสามมิติ (3D CAD) ที่เหมาะสำหรับการออกแบบ ทั่วไป โดยเฉพาะงานทางด้าน Product Design และ Mechanical Design ซึ่งสามารถใช้งาน ร่วมกับวินโดว์แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ สามารถต่อยอดการทำงานได้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือชุดคำสั่งที่หลากหลาย สามารถครอบคลุมงาน ทุกประเภทในการออกแบบที่ซับช้อนได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม การบริหารการจัดการ ตลอดจนการผสมผสานข้อมูลงานออกแบบและสื่อสารในรูปแบบสามมิติ นอกจากนี้ SolidWorks ยังประกอบไปด้วยชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลายระดับตามความเหมาะสมในการทำงาน และความยากง่ายของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ ดังนั้น SolidWorks จึงเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม ศักยภาพงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks

[post_grid id=”854″]