เมืองแห่งอนาคตคือเมืองที่ไม่ได้มีเฉพาะการสร้างระบบที่จะมารองรับรถยนต์ไฟฟ้า EVs หรือมีการเดินทางสาธารณะที่เพรียบพร้อมเท่านั้น แต่เมืองแห่งอนาคตยังต้องเป็นเมืองที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

การสร้างระบบโครงสร้างทางพลังงานที่ยังยืนจึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smartcity และการขับเคลื่อนแห่งอนาคต Future Mobility ซึ่งควรเป็นเป้าหมายลำดับแรกของทางภาครัฐที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยังยืนและพร้อมที่จะส่งต่ออนาคตที่สดใสให้กับคนรุ่นต่อไป

พบกันที่งาน Future Mobility Asia 2023 ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับเรา Dassault Systemes บูท MC09 และพบกับอีกหลากหลายองค์กรกว่า 100 องค์กรที่จะจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทางด้านของยานยนต์แห่งอนาคต

🏢  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
📆  17-19 พ.ค. 66
🗓  ลงทะเบียน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3M5p1rW