บริษัท บ้านแพนวิสาหกิจ จำกัด และ บริษัท บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม “HP PageWide Technology Center”

ภาพบน - บริษัท บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส จำกัด ภาพล่าง - บริษัท บ้านแพนวิสาหกิจ [...]