บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

บริษัท Fabrinet Co., Ltd เป็นบริษัทรับผลิตไฟเบอร์ออฟติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตและส่งออกไปทั่วโลก โดยจุดแข็งของบริษัทเราก็คือเรามีทรัพยากรคน สามารถที่จะจัดทีมของวิศวกรเข้ามาสนับสนุนลูกค้าแต่ละเจ้าแบบหน่วยงานย่อยๆ ทำให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ลูกค้าด้วย