เฟืองเกียร์ เป็นพื้นฐานของชิ้นงานทางเครื่องกลที่ช่วยส่งผ่านแรงจากแนวแรงแกนหนึ่งไปยังอีกแกนหนึ่งผ่านการหมุนและสัมผัสกันของตัวฟันเกียร์ เกียร์สองตัวที่ต่ออยู่ด้วยกันนั้นจะต้องหมุนไปด้วยกัน ซึ่งทำให้มีความยากในการประกอบงานเกียร์ โดยพื้นฐานการประกอบทั่วไปของเฟื่องเกียร์นั้นจะทำโดยการ Concentric แกนของเฟืองเกียร์เข้ากับแกนหมุน จากนั้นปรับระดับเฟืองเกียร์ให้อยู่ระดับเดียวกันกับเฟืองที่ไปขบด้วย และใช้ Tangent ระหว่างผิวเฟืองให้สัมผัสกันพอดีก็จะได้ระบบเฟืองเกียร์ขึ้นมาดังแสดง

หากการประกอบนั้นไม่ได้สมบูรณ์จนล็อคตำแหน่งของเฟืองเกียร์ให้อยู่กับที่หรือเปิดให้เฟืองเกียร์นั้นหมุนได้เพราะต้องการให้ดูสมจริงนั้น ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อลองหมุนเกียร์ดูจะเห็นชิ้นงานนั้นซ้อนทับกันดูไม่เป็นไปตามลักษณะของชิ้นงานจริง ๆ

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า การหมุนแบบ Physical Dynamic โดยเมื่อมีชิ้นงานที่สัมผัสกันอยู่นั้นเมื่อเราเคลื่อนที่ชิ้นงานหนึ่ง ๆ แล้ว ชิ้นงานนั้นจะส่งแรงไปยังอีกชิ้นงานหนึ่งผ่านทางผิวที่สัมผัสกัน ทำให้ชิ้นงานอีกชิ้นนั้นเคลื่อนที่ได้ไปตาม DOF ที่เหลืออยู่ การเคลื่อนที่ของชิ้นงานนั้นจะคล้ายกับผลที่ได้จากการคำนวนวิเคราะห์การเคลื่อนที่แต่แตกต่างกันที่ Physical Dynamic นั้นเราไม่สามารถรับค่าผลของการคำนวนออกมาได้ เพราะเป็นเพียงการแสดงผลให้ดูสมจริงเท่านั้น

การใช้ Physical Dynamic นั้นจำเป็นต้องทำให้ชิ้นงานนั้นมี DOF เหลือให้น้อย ๆ เพื่อการแสดงผลที่เร็วและดูสมจริง ดังนั้นชิ้นงานควรทำการใส่ Mate เพื่อลดจำนวน DOF ลงให้เหลือทิศทางการเคลื่อนที่ต้องการ

หลังจากที่ประกอบเฟืองเกียร์ตามที่ได้ทำให้ขั้นตอนแรกแล้วนั้น การทำ Tangent ระหว่างผิวเฟืองให้สัมผัสกันนั้นทำเพื่อจัดตำแหน่งของเฟืองเกียร์เพื่อไม่ให้เกิดการกินเนื้อกันของชิ้นงาน หากชิ้นงานกินเนื้อกันตั้งแต่ต้นจะไม่สามารถทำ Physical Dynamic ได้ โดยโปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนก่อนว่าชิ้นงานนั้นมีการกินเนื้อกันอยู่

เมื่อทำการจัดตำแหน่งโดยกระบวนการ Mate Tangent เสร็จแล้วนั้นให้ทำการ Suppress Mate นี้เพื่อปลดล็อค DOF ออกทำให้เฟืองสามารถหมุนได้โดยไม่ติด Mate นี้

จากนั้นคลิกที่ Rotate Component หรือ Move Component จะมี Option ให้เลือก Physical Dynamics และลองทำการเคลื่อนชิ้นงานดูจะเห้นว่าชิ้นงานนั้นหมุนตามกันไปและไม่เกิดการกินเนื้อกัน

Physical Dynamic ไม่ได้เป็นตัวช่วยในการประกอบ แต่เป็นตัวแสดงผลการเคลื่อนที่เบื้องต้นที่ช่วยให้ชิ้นงานที่ประกอบกันนั้นดูเคลื่อนที่ได้สมจริงตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งเมื่อใช้ Physical Dynamic เสร็จแล้วก็กลับไปเปิด Mate ที่ทำการ Suppress ไว้เพื่อล็อคตำแหน่งของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม หากต้องการดูการเคลื่อนที่ก็มาปลดและใช้ Physical Dynamic นี้ตามที่ต้องการ

 

———————————————————————

ติดต่อเราได้ที่
โทร 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)
ติดต่อได้ทุกเวลาโทร 097-158-8174
LINE@ คลิก https://bit.ly/2yrNF24
เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/
YouTube https://www.youtube.com/user/MetroSolidWorks
Facebook Fanpage https://www.facebook.com/metrosolidworks/
Inbox มาเลยก็ได้น้า
รัก SOLIDWORKS สุด ๆ คลิกเลย https://www.facebook.com/groups/2076765539017446/