บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจ “Digital Printing Group” ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “3D Digital Manufacturing” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มลูกค้า และผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเทคโนโลยียุคใหม่ “Digital Manufacturing” ที่กำลังมาแรงและมีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตทั่วประเทศ โดยมีพันธมิตรจากองค์กรและคู่ค้าเข้าร่วมงาน ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน , สถาบันพลาสติก ,ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC (Industry Transformation Center) และ บริษัท เอชพี อิงค์ ภายในงาน

โดยทาง Metro SOLIDWORKS ได้นำเสนอโซลูชันในการออกแบบงานสามมิติที่สามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลาและต้นทุน อีกทั้งยังสามารถคำนวณความแข็งแรง และมีโปรแกรมเสริมที่ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นงานพลาสติก งานไฟฟ้า การนำเสนองานออกแบบหรือการจัดการข้อมูล

ภายในงานมีการอภิปรายในเรื่อง “The New Era of Digital Manufacturing” โดยวิทยากร คุณกัลยา โกวิทยวิสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง FabCafe Bangkok จุดศูนย์รวมของนักคิดนักประดิษฐ์ในโลกยุค 4.0, คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน, คุณบูรณางค์ ศุขสมิติ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) โดยมี คุณกฤษฎา พันธุ์ลำใย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ “ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์” ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Plastic Materials for Digital Manufacturing”

ส่วนทาง Metro SOLIDWORKS คุณธณกร สาวันดี หรือ Elite จี ได้บรรยายเรื่อง “Direct path from SOLIDWORKS to 3D printer” ที่สาธิตการใช้ SOLIDWORKS ร่วมกับ 3D Printer ตอบรับกับโซลูชันในยุค 4.0 ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีการสาธิตโซลูชันชั้นนำจากพันธมิตรหลักของเมโทรซิสเต็มส์ฯ และการจับรางวัล “Lucky Draw” ท้ายงาน

เรียกได้ว่าเต็มที่และครบรสจุใจชาว Technology 4.0 จริง ๆ สำหรับใครที่พลาดงานนี้สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไปได้ที่ Facebook Fanpage ของ Metro SOLIDWORKS คลิก