Medical

Loukas Medical, Inc.

Loukas Medical, Inc. คือบริษัทออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดจดสิทธิ์บัตรและการปลูกถ่ายเพื่อใช้ในการใช้งานเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก James A. Rinner ที่เป็นหัวหน้านักออกแบบ, ประธานและนักประดิษฐ์ ที่ใช้ 2D เป็นเครื่องมือในการออกแบบในอดีตการเครื่องมือผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกไขสันหลัง เมื่อเขาเข้ามาพัฒนารุ่นต่อไปของเครื่องมือไขควงเฟือง เขาก็ตระหนักว่าระบบ 3D CAD สามารถให้ประโยชน์มากในการเตรียมการออกแบบเพื่อการจดสิทธิบัตรสำหรับการผลิต

Read More »

Design that Matters, Inc.

Design that Matters, Inc. เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมในประเทศกำลังพัฒนาเช่นการผลิตตู้อบทารกที่ผลิตจากชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ส่องไฟสำหรับรักษาทารกในราคาไม่แพง เพื่อความสำเร็จขององค์กร องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงเครื่องมือการออกแบบ 3มิติขั้นสูง

Read More »

DJO Incorporated

DJO Incorporated ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ฟื้นฟูกระดูก ทางบริษัทมีภารกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหัวเข่าและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมกระดูก โดยมีความจำเป็นต้องทำให้สะดวกสบายมากขึ้นและทันสมัยมากขึ้น ในอดีต DJOได้เลือกใช้ AutoCAD® 2D และ Pro/ENGINEER® จนกระทั้งถึงปี 2002 บริษัท San Diego ตระหนักว่าต้องมีการเติบโตของสายผลิตภัณฑ์ Donjoy ® และทำให้มีการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

Read More »