กลุ่มธุรกิจ Digital Printing Group” (DPG) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ FUJI XEROX  จัดงาน FXPC & MSC Sales team Challenge Trip”เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Eco Moment Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายขายของทีม DPG ที่เข้าร่วมกิจกรรม Challenge กับ FUJI XEROX  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ อัพเดตสินค้า ตลอดจนรับทราบทิศทางกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ FUJI XEROX โดย คุณธงชัย หล่ำวีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง พร้อมด้วย คุณประภาวดี โอรสานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง และ ฝ่ายขายเข้าร่วมงานครั้งนี้ รวม 40 คน

โดยทีมงานได้ออกเดินทางจากสำนักงานใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 แวะทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร รับประทานอาหารกลางวันที่ เขาย้อย และเดินทางต่อไปยังโรงแรม Eco Moment Beach Resort เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่าย โดยทีมงานได้รับฟังการบรรยายเรื่องทิศทางการขายโปรโมชั่นต่างๆ ของ FUJI XEROX ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมทั้ง Indoor / Outdoor ส่วนภาคค่ำเป็นการรับประทานอาหารเย็น พร้อมกิจกรรมปาร์ตี้คาราโอเกะริมทะเลในธีมฮาวาย

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ FUJI XIROX ในครั้งนี้ ฝ่ายขาย DPG เริ่มสะสมยอดขายตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ทำยอดขายได้ตามแคมเปญ ได้แก่ รางวัล Top Sales สำหรับมอบให้ฝ่ายขายทั้ง 3 แผนก ได้แก่ Private, GovEdu และ Dealer

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของ DPG ได้ที่ www.metro-oa.com โทร.1640