คุณธงชัย หล่ำวีระกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Suppliers จากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1. Activworld Group Sdn Bhd 2. ICT Zone Ventures Bhd  3. Plus Marketing & Services Sdn.Bhd เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ภายในศูนย์ HP PageWide Technology Center” และ HP 3D Printing” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยากาศ “3 SUPPLIERS จากมาเลเซีย เยี่ยมชม HP PAGEWIDE”