บริการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Authorized Training & Testing Center
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทีม Technical Support ที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้บริการฝึกอบรมที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในแต่ละความต้องการขององค์กร โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ไปที่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้จริงในแต่ละบริบทของการทำงานของท่าน

สนใจติดต่อขอฝึกอบรม โทร.02-089-4145

SOLIDWORKS Fundamental Course Outline

ระยะเวลา: 4 วัน
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น: ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องจักร, สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
รายละเอียด: SOLIDWORKS Essentials จะสอนให้คุณรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ SOLIDWORKS ในการออกแบบเครื่องจักร เพื่อสร้างแบบจำลองของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบและวิธีการ Drawing ของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ

วันที่ 1 : SOLIDWORKS Essentials
บทเรียนที่ 1 – 5

วันที่ 3 : SOLIDWORKS Essentials
บทเรียนที่ 11 – 13

วันที่ 2 : SOLIDWORKS Essentials
บทเรียนที่ 6 – 9

วันที่ 4 : SOLIDWORKS Drawing
บทเรียนที่ 1 – 8

SOLIDWORKS Advance Course Outline

ระยะเวลา: 4 วัน
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น: ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องจักร, สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
รายละเอียด: SOLIDWORKS Essentials จะสอนให้คุณรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ SOLIDWORKS ในการออกแบบเครื่องจักร เพื่อสร้างแบบจำลองของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบและวิธีการ Drawing ของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ

วันที่ 1 : Advanced Part Modeling
บทเรียนที่ 1 – 4

วันที่ 3 : Assembly Modeling
บทเรียนที่ 1 – 3

วันที่ 2 : Advanced Part Modeling
บทเรียนที่ 5 – 8

วันที่ 4 : Assembly Modeling
บทเรียนที่ 4 – 8

SOLIDWORKS Simulation Course Outline

ระยะเวลา : 4 วัน
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น : ความรู้เกี่ยวกับ SOLIDWORKS และแนวคิดวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการยอมรับ
รายละเอียด : ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS Simulation ทุกคนต้องการที่จะสร้างการออกแบบที่ดีกว่าเดิมใน SOLIDWORKS โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประเมินการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วนภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานจริง

วันที่1 : SOLIDWORKS Simulation
บทนำ, บทเรียนที่ 1 – 6

วันที่3 : Assembly Modeling
บทเรียนที่ 12 – 14

วันที่1 : SOLIDWORKS Simulation
บทเรียนที่ 7 – 11

วันที่ 4 : SOLIDWORKS Motion
เบื้องต้น, เบื้องสูง

ติดต่อขอทดลองเรียน SOLIDWORKS จาก Metro Systems ได้ที่เบอร์ 02-089-4145