ภาพบน – บริษัท บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส จำกัด

ภาพล่าง – บริษัท บ้านแพนวิสาหกิจ จำกัด

คุณเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมให้การต้อนรับลูกค้าจาก บริษัท บ้านแพนวิสาหกิจ จำกัด และ บริษัท บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ภายในศูนย์  “HP PageWide Technology Center” เมื่อวันที่ 20 กันยายน และ 22 กันยายน 2560 ตามลำดับ