บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ คณะผู้บริหาร Phoenix World Energy Co., Ltd. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบโซลาเซลล์ และ ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมี คุณวนารักษ์ เอกชัย รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารจาก บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ HP PageWide Technology Center” , “HP 3D Printing” ที่อาคาร B1 โดยมี คุณเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมต้อนรับและแนะนำเทคโนโลยีต่างๆ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศงาน “น้ำตาลขอนแก่น เยี่ยมชม ระบบโซลาเซลล์ , PAGEWIDE TECHNOLOGY CENTER และ 3D PRINTING”