3D Printing Trend for 2022

LIVE สด : หัวข้อ 3D Printing Trend for 2022

LIVE สด : หัวข้อ 3D Printing Trend for 2022 . แนวโน้ม อนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 มิติ โดยรวบรวมความท้าทาย และโอกาสที่จะกำหนดวิวัฒนาการของการพิมพ์ 3 มิติ ในปี 2565 และในปีต่อๆ ไป . ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 20.00-21.00 น. ผ่านช่องทาง FB และ Youtube