Ucare

Get a premium services with us

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทีม Ucare Support จาก Metro Systems ยังคงอยู่ใกล้ คุณเสมอ เพื่อช่วยในการติดตั้ง อบรม และบํารุงรักษาอุปกรณ์แบบมืออาชีพ ในภาษาที่คุณเข้าใจง่าย และในเวลาที่คุณต้องการ จัดเป็น Package ให้เลือกหลากหลาย ดังนี้

UCare pack

 • Remote and Call service ตลอด 1 ปี
  แก้ปัญหาผ่านการรีโมท และโทรปรึกษาได้
  ตลอด 1 ปีไม่ว่าจะเป็น งานพิมพ์ การตั้งค่า
  โปรแกรม หรือ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 • On site Service
  เข้าไปตรวจสอบ และทำการบำรุงรักษา
  เครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • Free! Ultimaker material
  แถมฟรี Ultimaker material โดย
  สามารถเลือก ประเภทวัสดุ และสีเองได้
 • Free! Ultimaker Print core
  แถมฟรี Print core ไม่ว่าจะเป็น
  ชนิด AA หรือ BB
 • Discount สำหรับ Spare part
  ส่วนลดสำหรับ spare part ทุกชิ้น
 • คอร์ส Training การใช้งาน และการออกแบบ
  สิทธิ์ training การใช้งานเครื่องพิมพ์
  และการออกแบบสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ

Standard

 • 3 ครั้ง /ปี
 • 4 ม้วน
  (ม้วนต่อไปส่วนลด 10%)
 • 1 ชิ้น
 • 10%
 • ได้สิทธิ์ 1 ที่นั่ง
  (สิทธิ์ Online ไม่จำกัด)

Silver

 • 6 ครั้ง /ปี
 • 5 ม้วน
  (ม้วนต่อไปส่วนลด 10%)
 • 2 ชิ้น
 • 20%
 • ได้สิทธิ์ 2 ที่นั่ง
  (สิทธิ์ Online ไม่จำกัด)

Gold

 • 9 ครั้ง /ปี
 • 6 ม้วน
  (ม้วนต่อไปส่วนลด 10%)
 • 4 ชิ้น
  (เลือก AA หรือ BB และ Print core CC 1 ชิ้น)
 • FREE!
 • ได้สิทธิ์ 3 ที่นั่ง
  (สิทธิ์ Online ไม่จำกัด)

รายละเอียด Support & Services

 • ขยายระยะเวลา Warranty เครื่องพิมพ์ 1 ปี

 • บริการแนะนำ แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ และ การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ

 • บริการ Onsite Services ตามจำนวนวันที่ระบุใน Ucare Package ที่ลูกค้าเลือกซื้อ

 • บริการพิมพ์ชิ้นงาน ในกรณที่เครื่องพิมพ์ของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้*

 • รับสิทธิ์ฝึกอบรมจากผู้สอนที่มีประสบการณ์โดยตรงที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก Ultimaker

 • บริการ Update Training เมื่อผลิตภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนใหม่

รายละเอียดคอร์ส Training

คอร์ส Design for FFF (Fuse Filament Fabrication) รวม 2 วัน

 • Basic design สำหรับ Fused filament fabrication (DFFF)

 • แนะนำ materials สำหรับงานพิมพ์ 3 มิติ

 • สอนทุกขั้นตอนในการพิมพ์ 3 มิติ

 • ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Cura เบื้องต้น และเทคนิคการตั้งค่า

 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานพิมพ์

 • แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานพิมพ์ 3 มิติ

หากต้องการสอบถามบริการและข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและราคาที่รวดเร็ว โปรดติดต่อเราที่

Phone Call : 02-089-4145 , 02-089-4327