Rapid Prototype 3D Printer

Rapid Prototype กับการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมแห่งยุค

คนในวงการอุตสาหกรรมคงจะคุ้นเคยกับคำว่า Prototype อยู่แล้ว ว่ามันคือต้นแบบของ Product ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง ส่วนคำว่า Rapid แปลว่า “เร็ว” ดังนั้น Rapid Prototype ก็คือการทำตัวต้นแบบให้เร็วขึ้น