เปลี่ยนโลกสถาปัตยกรรมด้วย 3D PRINTER

เปลี่ยนโลกสถาปัตยกรรมด้วย 3D PRINTER สถาปัตยกรรม หรือ Architecture คืองานออกแบบสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุต่าง ๆ ที่เราสามารถเห็นได้รอบตัว โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบ และลงมือทำอย่างมีระบบ สถาปัตยกรรมมีอยู่ด้วยกันหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น – สถาปัตยกรรม (Architectural Design) – การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) – ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) – ตกแต่งภายใน (Interior Design) – การวางแผนภูมิภาคและผังเมือง (Urban Architecture) หัวใจหลักของงานสถาปัตยกรรม นอกจากจะต้องมีดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ผู้ออกแบบยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมีขั้นตอนการออกแบบที่เริ่มตั้งแต่แบบร่าง ไปจนถึงการดูแลงานก่อสร้าง โดยที่ในระหว่างนั้นมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ยากและใช้เวลาค่อนข้างสูง นั่นก็คือขั้นตอน “Design Development” หรือที่เรียกกันว่า DD เป็นขั้นตอนที่นำแบบร่างมาพัฒนา หรือขึ้นรูปเป็น 3D (สามมิติ) เพื่อให้เห็นภาพ และสื่อสารให้คนเข้าใจ ความท้าทายที่เกิดขึ้นในขั้นตอน…