ในหัวข้อนี้เราจะมาสำรวจเหตุผลที่ทำให้
2D CAD ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อจากหัวข้อก่อนหน้านี้ซึ่งเราได้พูดถึงความนิยมที่ยังคงอยู่ของซอฟต์แวร์ 2D CAD แม้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือโมเดล 3 มิติ

 

  1. ความถูกต้องและความแม่นยำ (Precision and Accuracy)  ซอฟต์แวร์ 2D CAD เหมาะสำหรับสร้างแบบวาดที่แม่นยำและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ต้องการการวัดและรูปทรงเรขาคณิตที่สามารถสร้างได้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์ 2D CAD
  2. ความง่ายในการใช้งาน (Simplicity) ซอฟต์แวร์ 2D CAD มักจะมีความเรียบง่ายและเรียนรู้ง่ายกว่าเครื่องมือโมเดล 3 มิติ สำหรับการสร้างแบบวาดทางเทคนิคหรือแผนผัง ความเรียบง่ายของ 2D CAD ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขรูปวาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้เครื่องมือโมเดล 3 มิติ ที่ซับซ้อน
  3. ความเข้ากันได้ (Compatibility) ซอฟต์แวร์ 2D CAD มักถูกใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer-Aided Manufacturing หรือ CAM) โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้มักต้องการรูปแบบร่าง 2 มิติในรูปแบบไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงเช่น DXF หรือ DWG ซึ่งสามารถสร้างได้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์ 2D CAD
  4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ซอฟต์แวร์ 2D CAD มักจะราคาไม่แพงเทียบกับซอฟต์แวร์ 3D modeling ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลที่ไม่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องมือ 3D modeling
  5. ระบบเดิม (Legacy Systems) ธุรกิจหลายแห่งใช้ซอฟต์แวร์ 2D CAD เป็นเวลาหลายทศวรรษและได้สร้างกระบวนการทำงานขึ้นรอบซอฟต์แวร์นั้นๆ การอัพเกรดไปสู่ซอฟต์แวร์ 3D modeling จะต้องลงทุนสูงในซอฟต์แวร์ใหม่ การฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า
  6. ความเร็ว (Speed) สำหรับการใช้งานบางแอปพลิเคชัน เช่น การสร้าง floor plan หรือ technical drawing นั้น การเขียนแบบด้วย 2D CAD อาจจะเร็วกว่า 3D modeling ผู้ใช้สามารถสร้างแบบ 2D ได้ง่ายและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี 3D ที่ซับซ้อน

โดยรวมแล้ว ถึงซอฟต์แวร์ 3D modeling จะเป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ซอฟต์แวร์ 2D CAD ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหลายอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ความเรียบง่าย ความแม่นยำ และความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำให้ซอฟต์แวร์ 2D CAD เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานในหลายสาขาอุตสาหกรรมนั่นเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://blog.draftsight.com/2022/10/27/the-curious-persistence-of-2d-cad-part-2/

แหล่งที่มา : blog.draftsight.com

————————————————————————————————————————-

CAD มืออาชีพ ซื้อขาดใช้ได้หลายเครื่อง
สนใจโปรแกรมเขียนแบบ 2D หรือ 3D DraftSight

ติดต่อเราได้ทันที : 02-0894145
Line : @metrodes
Email : sales-des@metrosystems.com