DraftSight เสนอวิธิการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน CAD

DraftSight เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ CAD ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในวงการ ด้วยซอฟต์แวร์ CAD 2D และ 3D ที่มีคุณสมบัติมากมายและ Interface ที่ใช้งานได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการใช้งานที่เข้าใจง่ายในการสร้าง แก้ไข และแชร์ไฟล์ CAD