การส่งไฟล์จาก SOLIDWORKS ไปยัง DraftSight

การส่งไฟล์จาก SOLIDWORKS ไปยัง DraftSight การแลกเปลี่ยนไฟล์งานระหว่าง SOLIDWORKS และ DraftSight นั้นเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการออกแบบ ในบทความก่อนนั้นเราได้พูดถึงการส่งไฟล์งานจาก [...]