พร้อมแล้วหรือยัง สำหรับ DraftSight Sessions ที่งาน 3DEXPERIENCE World 2023 ในช่วงวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ 

📍 คลิกลงทะเบียน เข้าร่วมงานฟรี :  https://www.3dexperienceworld.com/event/183e8765-55d4-4b1b-a738-755f833722e8/websitePage:2bcb3ace-fbe9-40cc-9c37-c28f3775aaae

มาดูกันดีกว่า ว่า session highlights ของ DraftSight ในงาน 3DEXPERIENCE World 2023 มีอะไรบ้าง

1. 2D Design in the Age of Experience – Meet the DraftSight Team and Ask Us Anything!
https://3dexperienceworld2023.smarteventscloud.com/cap/app/sessions#696289

2. What’s New with DraftSight 2023
https://3dexperienceworld2023.smarteventscloud.com/cap/app/sessions#695377

3. Discover DraftSight Mechanical
https://3dexperienceworld2023.smarteventscloud.com/cap/app/sessions#688739

4. DraftSight Tips and Tricks
https://3dexperienceworld2023.smarteventscloud.com/cap/app/sessions#695377

5. DraftSight for the AutoCAD User
https://3dexperienceworld2023.smarteventscloud.com/cap/app/sessions#695373