ภาพบรรยากาศงาน DriveWorks Automate to Innovate 2023

ภาพบรรยากาศงาน “DriveWorks Automate to Innovate” ทำความรู้จัก DriveWorks สุดยอดซอฟต์แวร์ Design Automation สำหรับผู้ใช้งาน SOLIDWORKS เพิ่มความสามารถในการออกแบบอย่างอัตโนมัติเตรียมพร้อมการออกแบบสู่อนาคต