ทำไมต้องเลือก SHINING 3D?
จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ

ด้วยผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การสแกน 3D ระดับสูง รวมไปถึงโซลูชัน “การออกแบบสแกน-พิมพ์ 3D” แบบ end-to-end ไปจนถึงเครื่องสแกน หรือเครื่องพิมพ์ 3D 

CONTACT INFO
ที่อยู่ : Bangkok Advance Learning Center อาคาร SM Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
Call: 02-089-4145
Fax: 66 (0) 2298-0260
Email : sales-des@metrosystems.co.th