Time to Market กับความได้เปรียบในทางธุรกิจ

Time to Market กับความได้เปรียบในทางธุรกิจ ทำไมรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือถึงออกรุ่นใหม่ ๆ ออกมาได้เร็วกว่าเดิมมาก? ทำไมหลายบริษัทใหญ่ ๆ ถึงยอมจ่ายเงินลงทุนมหาศาลเพียงเพื่อประหยัดเวลาในการผลิตสินค้า? ทำไมจึงต้องแข่งกันเอาสินค้าเข้าสู่ตลาด? จริง ๆ แล้วเราควรจะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดเร็วที่สุดเสมอไปหรือไม่? คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Time to Market ทั้งสิ้น Time to Market ความหมายตรงตัวเลยก็คือระยะเวลาที่นำสินค้าเข้าสู่ตลาดตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การทดสอบตัวต้นแบบ การสำรวจตลาด จนกระทั่งการนำสินค้าวางจำหน่าย เปิดให้จอง หรือออกสู่ท้องตลาด Time to Market สำคัญอย่างไร Time to Market ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการทำธุรกิจ เพราะถ้าหากปล่อยสินค้าออกสู่ท้องตลาดช้าเกินไปก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการทำรายได้ หรือเกิด “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” นั่นเอง แล้วอะไรคือ Time to Market ที่ดี? Time to Market ที่เหมาะสมจะสอดคล้องกับ Trend ของโลกและความต้องการของผู้บริโภค เพราะถ้าหากเราเข้าใจว่ายิ่งปล่อยสินค้าเร็ว ยิ่งดี อาจทำให้ปล่อยสินค้า…