เทคโนโลยี 3D Printer “Ultimaker” ขอมีส่วนช่วยในสภาวะวิกฤต Covid-19

เทคโนโลยี 3D Printer “Ultimaker” ขอมีส่วนช่วยในสภาวะวิกฤต Covid-19 ถ้าจะให้อธิบายหลักการง่าย ๆ  ของเทคโนโลย 3D Print หรือเครื่อง 3D Printer ก็สามารถอธิบายได้ว่า 3D Printer คือเครื่องปรินท์ เครื่องหนึ่งแต่สามารถปรินท์ออกมาเป็นโมเดลสามมิติเป็นชิ้น ๆ ได้ ด้วยนวัตกรรมที่ถูกออกแบบบมาอย่างซับซ้อนมากขึ้น จากการหาข้อมูลพบว่าเครื่อง 3D Printer เครื่องแรก ๆ  ของโลกถูกคิดค้นมาได้เมื่อประมาณปี 1980s-1990s ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงของวิเศษจากโดราเอมอน แต่เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทำงานได้จริง ในภาวะวิกฤต Covid-19 นี้ สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลทั่วโลกกำลังเผชิญคือปัญหาเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลน ทำให้การรักษาผู้ป่วยเกิดความยากลำบาก รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากเป็นเช่นนี้อาจจะทำให้การรักษาไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ป่วย Ultimaker คือหนึ่งในแบรนด์ 3D Printer ชั้นนำของโลก จึงขอมีส่วนช่วยให้ชาวโลกพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ด้วยการยื่นข้อเสนอในการเปิด Hub ของ 3D Printing “ทั่วโลก” เพื่อทำการเชื่อมต่อโปรแกรมและปรินท์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการการช่วยเหลือ เพียงแค่ทำการร้องขอมาและค้นหาแหล่งพิมพ์ที่อยู่ใกล้ที่สุด เช่นในประเทศไทยก็มี Reseller…