SALE end of the year UltiMaker S5

โปรแรงสิ้นปี ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ UltiMaker S5 ในราคา 299,000 บาท พร้อมรับของแถมอีกมากมาย จำนวน 6 รายการดังนี้

ายการของแถม ดังนี้

  • Air manager 1EA
  • Print core CC 1EA
  • Adhesion sheet 1 EA
  • Stroage box filament 1 EA
  • PET CF Filament 1EA

งื่อนไขโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 22 ธันวาคม 2566
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)
อีเมล์: sales-des@metrosystems.co.th
Line : @metrodes