ข่าวดีสำหรับเจ้าของกิจการทุกท่าน ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ Ultimaker S5 Pro Bundle

สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2.5 เท่า ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านประกาศฉบับเต็ม

ท่านที่สนใจ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถกรอกรายละเอียดสอบถาม ขอใบเสนอราคา ในฟอร์มด้านล่างนี้

Lead Source
Product
  กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ท่านต้องการ
  Ultimaker S3 
  Ultimaker S5 
  Ultimaker S5 Pro Bundle 
  Material (วัสดุสำหรับพิมพ์งาน 3 มิติ)