การประยุกต์ใช้ Internet of thing เข้ากับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นยังเป็นเรื่องที่ใหม่เอามาก ๆ สำหรับปัจจุบัน เนื่องจากการใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องจักรออกมาเป็นไปได้ยาก แต่ในทางปฏิบัติเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่องจักรออกมานั้นมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1996 สมัยนั้นได้มีการคิดค้นวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นมาตราฐานกลางชื่อว่า Open Platform Communication หรือเรียกกว่าติดปากว่า OPC

OPC หรือ OPC server ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นฐานของ OLE, COM และ DCOM ของทางบริษัท Microsoft เพื่อใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ในยุคแรกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานการตรวจสอบข้อมูลของเครื่องจักรเท่านั้น โดยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจะสามารถตรวจสอบค่าได้เพียงแค่ 1 เครื่องจักรเท่านั้น จนปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากมายหลากหลายยี่ห้อ

สำหรับ OPC server นั้นมีหลากหลายแบรนด์ แต่แบรนด์ที่น่าสนใจอยู่คือ KepwareEX เนื่องจากโปรแกรมนั้นมีการใช้งานที่สะดวก, ง่ายต่อการเริ่มต้น และยังมี Driver สำหรับเครื่องจักรอยู่มากมาย ตั้งแต่ PLC ไปจนถึง CNC Controller ทำให้บริษัท PTC นั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อใช้สำหรับ Thingworx ( Internet of thing Platform ) จึงเข้าทำการควบรวมกิจการและปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Thingworx Industries Connectivity และทำการเพิ่มความสามารถที่เกี่ยวข้องการ Internet of thing เข้าไปยังตัวโปรแกรม เช่น การเชื่อมต่อกับ IOT Gateway และการเก็บข้อมูลเมื่อขาดการเชื่อมต่อกับ Server เป็นต้น

ติดต่อเราได้ที่

โทร 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

ติดต่อได้ทุกเวลาโทร 097-158-8174

เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/

Facebook https://www.facebook.com/metrothingworx/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5Vu0dePMAb9DcJmvzFpmJw