The ThingWorx
IoT Technology Platform

IoT Platform คืออะไร?

IoT Platform คือ ชุดของโปรแกรมพื้นฐานที่ช่วยในการสร้างแอพพลิเคชั่น ให้มีความสามารถในการจัดการ ดูแล และควบคุมอุปกรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน ThingWorx เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ช่วยในการทำงานให้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจระดับ Enterprise

เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ IoT Platform

การสร้างระบบ IoT นั้นมีความซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ ใช้เวลาและเงินทุนจำนวนมาก ทำให้หลายๆบริษัทได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนไป ThingWorx ซึ่งเป็น Platform สำเร็จรูปสำหรับ IoT จะช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ด้วยการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว นำมาซึ่งการเพิ่มกำไรและลดต้นทุนให้กับองค์กรได้ในที่สุด นอกจากนี้ ThingWorx ยังตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละธุรกิจ

ต้องการเรียนรู้มากกว่านี้ไหม ?มาดูความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมชั้นนำ