การประยุกต์ใช้ Internet of thing เข้ากับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ทั้งด้วยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรเพื่อนำมาใช้งาน การวางระบบโครงสร้างข้อมูลให้เข้ากันกับโครงสร้างกระบวนการผลิตเดิม หรือแม้แต่การแจ้งเตือนปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ

ในวันนี้ ThingWorx ได้พัฒนา ThingWorx Manufacturing Apps เพื่อช่วยในการประยุกต์ใช้ Internet of thing ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม, การเชื่อมต่อข้อมูล, ไปจนถึงการตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ

ThingWorx Manufacturing Apps ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานทุกระดับ ตั้งแต่ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรฝ่ายผลิต ไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายผลิต ทำให้ผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ และยังสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกประเภทที่มี Web browser ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โทรศัพท์มือถือ จนไปถึง iPad โดยการใช้งานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

  1. Asset Advisor
  2. Controls Advisor
  3. Production KPIs

ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกที่จำเป็นต้องมีวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงประจำเพื่อช่วยงานทางด้านการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรที่มีการทำงานตลอดเวลา ปัญหาส่วนใหญ่ของฝ่ายซ่อมบำรุงที่พบเจอในทุกโรงงาน คือ เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้, เครื่องจักรหยุดทำงาน ไปจนถึงการลืมตรวจสอบเครื่องจักร

Asset Advisor นั้นออกแบบมาช่วยให้วิธีการทำงานของวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงง่ายขึ้นจากเดิม โดย ThingWorx Manufacturing Apps จะเป็นตัวทำการรวมเครื่องจักรทุกเครื่องในโรงงานมาไว้ให้หน้าจอเดียว สามารถตัดหมวดหมู่ของเครื่องจักรแต่ละประเภทได้, สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรแต่ละตัวว่ามีการทำงานแบบปกติหรือไม่ รวมไปถึงช่วยเตือนถึงเครื่องจักรที่หยุดการทำงานหรือมีปัญหาอยู่

Controls Advisor

สำหรับ Controls Advisor ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Control engineers สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมได้จากระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อข้อมูล หรือตำแหน่งของข้อมูล โดยการทำงานนั้นจะเป็นแบบ Real-Time รวมไปถึงสามารถแจ้งเตือนข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างทันทีด้วย Real-Time alerts ทำให้ Control engineer สามารถปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือและยังลดระเวลาการเกิด Downtime ได้อีกด้วย

Production Advisor

ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ โรงงานจะพบเจอกับปัญหาของ OEE ต่ำกว่าที่ต้องการ หรือค่า OEE นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงของการผลิต ThingWorx Manufacturing Apps จะเข้ามาช่วยบันทึกข้อมูล, คำนวณ และตรวจสอบค่า OEE ให้เป็นไปอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำตามความเป็นจริง

ทางผู้พัฒนา ThingWorx Manufacturing Apps ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการคำนวณ OEE จึงได้มีการพัฒนา Production Advisor เอาไว้เพื่อคอยบันทึก, ตรวจสอบ และแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ Production engineer

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นว่า ThingWorx Manufacturing Apps นั้นถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ทำให้การประยุกต์ใช้งาน Internet of thing เข้ากับโรงงานนั้นรวดเร็ว, แม่นยำ และง่ายต่อการใช้งาน สำหรับ ThingWorx Manufacturing Apps นั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การตรวจเช็ค Sensor หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องจักรว่ามีการเสื่อมสภาพหรือเสียโดนใช้ ThingWorx Analytic เข้ามาช่วย เป็นต้น

ติดต่อเราได้ที่

โทร 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

ติดต่อได้ทุกเวลาโทร 097-158-8174

เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/

Facebook https://www.facebook.com/metrothingworx/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5Vu0dePMAb9DcJmvzFpmJw