2D CAD กับการพัฒนาของ DraftSight

การร่างแบบมีมานานหลายพันปีแล้ว เกือบทุกอย่างที่สร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นจนถึงศตวรรษที่ 20 ได้รับการออกแบบและวาดด้วยมือก่อน ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนา เครื่องมือร่างแบบยังคงเหมือนเดิม สิ่งต่างๆเช่น T-squares (ไม้ T), สามเหลี่ยม