2D CAD กับการพัฒนาของ DraftSight Part 2

ในหัวข้อนี้เราจะมาสำรวจเหตุผลที่ทำให้ 2D CAD ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อจากหัวข้อก่อนหน้านี้ซึ่งเราได้พูดถึงความนิยมที่ยังคงอยู่ของซอฟต์แวร์ 2D CAD