แนะนำ ThingWorx Composer และโครงสร้างใน ThingWorx

สำหรับการเริ่มต้นสร้าง Project IoT ขึ้นมาด้วยตัวเองนั้น หลาย ๆ บริษัทอาจจะมีการพัฒนา Platform ขึ้นมาเอง ซึ่งหลายต่อหลายบริษัทต่างพบปัญหาในเรื่อง User interface สำหรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งยากในการใช้งาน, ความสามารถที่ไม่ครอบคลุมกับความต้องการ, มีข้อผิดพลาดในการวางโครงสร้างของข้อมูล เป็นต้น ทางทีมพัฒนาของ ThingWorx ได้เล็งเห็นและเข้าใจถึงสิ่งที่อาจจะผิดพลาดในส่วนของตรงนี้ได้อย่างดียิ่ง จึงได้มีการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของ ThingWorx เพื่อให้การจัดการโครงสร้างของข้อมูลนั้นง่าย, ครอบคลุมทุกความสามารถที่ต้องการ และง่ายต่อการใช้งาน

จากบทความ “ThingWorx คืออะไร” ได้มีการแนะนำโมดูลต่าง ๆ ของ ThingWorx ส่วนแกนกลางที่สำคัญของ ThingWorx ก็คือ ThingWorx Foundation ซึ่งเป็นตัวช่วยจัดการโครงสร้างของข้อมูล, รับ-ส่งข้อมูล, เชื่อมต่อข้อมูลกับ Database รวมไปถึงการสร้าง Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูล โดยเราสามารถใช้งานผ่านทาง Web browser ซึ่งจะเรียกว่า “ThingWorx Composer”

ThingWorx นั้นมีการพัฒนาอยู่ตลาดเวลา ทำให้ในเกือบทุกปีมีการปล่อยเวอร์ชั่นใหม่จนถึงปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 8.3 การได้มีปรับปรุงในหลาย ๆ ส่วนรวมไปถึง “ThingWorx Composer” โดยปัจจุบันมี 2 แบบคือ ThingWorx Composer และ ThingWorx New Composer ทั้ง 2 แบบนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปในส่วนของความสามารถ เช่น การเพิ่ม Alert บางส่วนจะมีให้เพิ่มใน ThingWorx New Composer เท่านั้น มีหน้าตาดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 1 ThingWorx Composer

รูปที่ 2 ThingWorx New Composer

 

แนะนำ User interface ของ ThingWorx Composer

ในบทความนี้เราจะขอพูดถึง ThingWorx Composer เท่านั้น โดยให้เราเริ่มทำการเปิดหน้า Web browser เมื่อเราทำการสมัครใช้งาน ThingWorx และได้ทำการ Login เข้าสู่ ThingWorx จะพบกับหน้าตา GUI ดังในภาพด้านล่าง ซึ่งหน้าต่างนี้จะเรียกว่า ThingWorx Composer

ส่วนประกอบของ ThingWorx Composer

 1. Home button
  ปุ่ม Home ใช้งานเพื่อกลับมาหน้าหลักของ ThingWorx
 2. Entity Group
  แถบแสดงส่วนประกอบของ ThingWorx ใช้ในการจัดการส่วนประต่าง ๆ ของ ThingWorx
 3. Bar display buttons
  ปุ่มลัดที่ใช้เพิ่มและตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงของส่วนประกอบใน ThingWorx
 4. Search field
  ช่องสำหรับค้นหาส่วนประกอบของ ThingWorx
 5. List of entities for the selected Entity
  หน้าต่างแสดงรายการของส่วนประกอบใน ThingWorx

 

 

โครงสร้างการทำงานพื้นฐานของ ThingWorx

ในการพัฒนาหรือสร้าง IOT Solution นั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละ Platform จะมีหลักการและโครงสร้างการทำงานที่แตกต่างออกไป โดยสำหรับ ThingWorx ทางทีมพัฒนาได้ออกแบบโครงสร้างไว้รองรับการทำงานในหลาย ๆ ด้าน เราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้โครงสร้างของ ThingWorx แบบพื้นฐานกันก่อน

เพื่อความเข้าใจง่าย เราจะยกตัวอย่างการทำ IOT กับบริษัทขนส่งพัสดุ โดยเริ่มต้นทำ IOT กับรถยนต์ส่งพัสดุ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถ ความเร็วรถยนต์ ,ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ,อุณหภูมิเครื่องยนต์ ,ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และพิกัดดาวเทียม

Thing เปรียบเสมือนตัวแทนของรถยนต์ใน ThingWorx เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เราสามารถส่งข้อมูลของรถยนต์จากโลกแห่งความเป็นจริงเข้ามาใน ThingWorx โดยผ่านการยืนยันตัวตนด้วย Application Keys จากนั้นข้อมูลจะเข้าไปยัง Thing และไหลเข้าไปเก็บยัง Value Stream

Mashup เป็นส่วนประกอบเอาไว้แสดงผลข้อมูลและติดต่อกับผู้ใช้งาน ( User ) โดยจะมีการดึงข้อมูลมาจาก Value Stream ผ่านทาง Thing

ติดต่อเราได้ที่

โทร 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

ติดต่อได้ทุกเวลาโทร 097-158-8174

เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/

Facebook https://www.facebook.com/metrothingworx/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5Vu0dePMAb9DcJmvzFpmJw