ส่วนประกอบพื้นฐานของ ThingWorx

            Thing

Thing คือส่วนประกอบเอาไว้เป็นที่รองรับข้อมูลและแสดงผล ของอุปกรณ์ที่เราสนใจ จากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถใส่ชื่อคนขับ, เลขทะเบียนรถยนต์, ความเร็วรถยนต์, ความเร็วรอบของเครื่องยนต์, อุณหภูมิของเครื่องยนต์, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และพิกัดดาวเทียม ไว้กับ Properties ของ Thing

ซึ่งหากข้อมูลที่ได้มาอาจจะเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการคำนวณหรือประมวลผลเราสามาถสร้าง Service ขึ้นมาเพิ่มทำการคำนวณและประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการดึงข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นก็สามารถทำได้ โดยการเขียน Javascript เพิ่มเข้าไปใน Service เช่น การดึงสภาพอากาศจาก OpenWeatherMap เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศเป็นต้น

            Value Stream

Value Stream คือส่วนประกอบที่เอาไว้เก็บข้อมูลจำนวนมาก โดยหลักการใช้งานเราจะใช้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่อ้างอิงกับเวลาที่ข้อมูลถูกส่งเข้ามาบน ThingWorx เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างกราฟแสดงผลต่อไป

Application Keys

Application Keys คือ ส่วนประกอบที่ไว้ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ เมื่อเราต้องการส่งข้อมูลเข้าไปยัง ThingWorx เราจะทำการยืนยันสิทธิด้วย Application Keys ถ้าหากเราส่ง Application Keys ผิดตัวข้อมูลนั้นจะไม่สามารถเข้าไปยัง Thing ได้

Mashup

Mashup คือ หน้าต่างสำหรับแสดงผลที่เราสามารถออกแบบเองได้โดยการ Drag and drop การสร้าง Mashup นั้นเปรียบเสมือนการสร้าง Website ให้กับ user ใช้งาน import, export ข้อมูล หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งการสร้าง Mashup นั้นมีหลักการคล้ายกับการสร้าง Application บน Microsoft Visual Studio


ติดต่อเราได้ที่

โทร 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

ติดต่อได้ทุกเวลาโทร 097-158-8174

เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/

Facebook https://www.facebook.com/metrothingworx/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5Vu0dePMAb9DcJmvzFpmJw