ฟีเจอร์ใหม่ Annotation Monitor ใช้ตรวจจับ Dimension

DraftSight มีเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดขนาด [...]